pand RS Display & Sign Heesch

Disclaimer & CookiesAlgemeen

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van deze website betekent de volledige aanvaarding instemming met deze voorwaarden.

Wijzigingen van deze voorwaarden

De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wij verstrekken door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door ons worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Deze website maakt géén gebruik van cookies.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website is eigendom van V.O.F. RS Display & Sign. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan V.O.F. RS Display & Sign of haar opdrachtgevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Aansprakelijkheid

V.O.F. RS Display & Sign is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die bezoekers c.q. gebruikers van deze website lijden als gevolg van het gebruik van informatie en/of diensten van de website en onjuistheden en/of onvolledigheden van de opgenomen informatie en tarieven.

Privacy

Hier lees je onze privacyverklaring.

Privacyverklaring      |      Disclaimer & Cookies