RS Display & Sign Heesch

PrivacyverklaringWij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website.

Over ons

RS Display & Sign is een handelsnaam van en wordt beheerd door V.O.F. RS Display & Sign en is in deze de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Onze bedrijfsgegevens zijn:

V.O.F. RS Display & Sign
Ron en Esther van de Stappen
Nieuwe Erven 9
5384 TA Heesch

T 0412 456540
E. info@rssigns.nl
KvK: 17274057

Beveiligde verbinding

Wanneer je onze website bezoekt wil je dit wel veilig doen. Daarom gaat al ons dataverkeer over een beveiligde SSL verbinding, deze kun je herkennen aan het slotje in de browserbalk.

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Wanneer jij ons per e-mail contacteert, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien, verder gebruiken we deze gegevens nergens anders voor. Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor boven genoemde doeleinden te gebruiken.

Als je gebruik maakt van onze dienstverlening dan slaan we je bedrijfsnaam, contactgegevens, NAW gegevens, e-mailadres, BTW-nummer (indien bekend) en KvK-nummer op in ons CRM-systeem om een factuur te kunnen sturen. Deze factuurgegevens delen wij ook periodiek met onze boekhouder (op grond van artikel 8 sub a, sub b en sub c Wbp).

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Wij zullen persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

Wij kunnen persoonsgegevens wel aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het adequaat verlenen van de overeengekomen diensten en aan onze bank, verzekeraar, accountant en (of) professionele adviseurs.

Wij kunnen (persoons)gegevens ook aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen gehouden zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak of in het geval wij dat anderszins noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken spannen wij ons ertoe in, dat deze derden de persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement en voor het overige de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens waarborgen.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om de opdracht uit te voeren en af te ronden en zo lang wij wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren en voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze juridische belangen te beschermen. Na het verstrijken van deze periode verwijderen wij persoonsgegevens uit ons systeem.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 2 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@rssigns.nl Indien bovenstaande mogelijkheden niet voldoende worden geacht, behoud je het recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijst RS Display & Sign je graag door naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Disclaimer & Cookies

Hier lees je onze disclaimer en alles over ons cookie beleid

Privacyverklaring      |      Disclaimer & Cookies